W poszukiwaniu prawdy – podręcznik do piątek klasy

Szukanie prawdy katolickiej

Nauczanie religii katolickiej w szkole polskiej niezmienną tradycją. Wychowaniu dzieci w moralności chrześcijańskiej sprzyjają podręczniki. Jednym z nich jest “Szczęśliwi, którzy szukają prawdy wydawnictwa JEDNOŚĆ. Książka z zestawem wielu katechez jest przeznaczona dla klasy piątek szkoły podstawowej. Podręcznik przedstawia nauczania biblijne w atrakcyjnej formie dla dziecka. Zawarte modlitwy oraz wskazówki tworzenia relacji z siłami Boskimi znakomicie uzupełniają lekcje katechetyczne.

Skład podręcznika

Podręcznik składa się z sześćdziesięciu tematów, które zostały rozdzielone na osiem rozdziałów. Są nimi:

– Szukam prawdy – sześć tematów poświęconych refleksji nad szukaniem Boga w świecie;

– Pismo Święte w życiu chrześcijanina – dziewięć tematów, które dotyczą świętej Księgi judaistycznej i chrześcijańskiej, z wybranymi wydarzeniami biblijnymi: wygnanie z Raju, zabójstwo Abla przez Kaina, potom i rozpad ludzkości przy Wieży Babel;

– Historia zbawienia: patriarchowie – dziesięć jednostek tematycznych, poświęconych najważniejszym postaciom Starego Testamentu, są nimi: Abraham, Izaak, Józef, Mojżesz, Gedeon, Samson i Samuel;

– Spotkanie z Jezusem w sakramentach: chrzest, Eucharystia – siedem tematów; 

– Moja codzienność – tematyka poświęcona siedmiu wskazówkom jak czynić dobre uczynki, niosąc bliźnim bożą miłość;

– Dzieje Kościoła – również siedem tematów, które pozwolą uczniom poznać historię Kościoła katolickiego, od narodzin aż do rozszerzenia się w Europie i Polsce;

– Przewodnicy w drodze do szczęścia – pięć tematów o Aniele Stróżu, świętych polskich i Apelu Jasnogórskim;

– Wydarzenia zbawcze – dziewięć jednostek tematycznych, których zamiarem jest przedstawienie uczniom wszystkich najważniejszych świąt w roku liturgicznym.

Ponadto podręcznik jest świetnie zaprojektowany graficznie, zawiera mnóstwo obrazków. Autorzy ks. dr K. Mielnicki oraz E. Kondrak wydzielili najważniejsze tematy, które są zgodne z najnowszą podstawą programową przedmiotu religii. 

About the Author

You may also like these